Opleiding Audit en fraude

Deze open opleiding is een specialisatieopleiding van de reeks Audit & Controle opleidingen georganiseerd door Kluwer.

Tijdens de opleiding ‘Audit en fraude’ krijgt u in één dag alle instrumenten aangereikt om fraude(risico’s) in uw organisatie te identificeren, te analyseren en te minimaliseren. De opleiding is afgestemd op de praktijk van een organisatie en biedt een succesvolle mix van praktijk en theorie.

Programma
1. Fraude binnen de onderneming: het kruipt en zit overal
2. Overzicht van fraudevormen aan de hand van reële casussen met specifieke aandacht voor:

 • Corruptie: voorbeelden van private en publieke corruptie
 • Boekhoudkundige fraudes: top 5 van de meest voorkomende fraudetechnieken
 • From zero to hero … en de weg terug
 • Diefstal in de onderneming: wie kan wat en hoe doen ze het?

3. Forensic audit en forensic investigations
4. Praktijkadvies IIA
5. Competenties van de forensic auditor: casestudie aan de hand van een praktijkvoorbeeld
6. Fraude bestrijden met software: knipperlichtenanalyse
7. Het openbronnenonderzoek
8. Het confrontatiegesprek: de tip van de sluier

Doelgroep

 • startende interne auditors die stap voor stap het auditdomein in al zijn facetten verkennen en daardoor een goede basis leggen om door te groeien tot professionele interne auditors
 • ervaren interne auditors die hun kennis willen aanscherpen en ervaringen met docenten en collega’s uitwisselen
 • controllers
 • hoofden administratie
 • risk managers
 • insurance managers
 • juridisch adviseurs
 • medewerkers met een fraudeonderzoekstaak, audit- of compliancefunctie
 • (forensisch) accountants
 • facility managers
 • security managers
Resultaten
Na deze opleiding :

 • kent u de verschillende vormen van fraude.
 • kunt u de grootste frauderisico’s binnen uw eigen organisatie in kaart brengen.
 • bent u in staat om, bij een vermoeden van fraude, een gedegen plan van aanpak op te maken om de waarheid te achterhalen.
Pluspunt
De docent – Lode Barrezeele – spreekt uit het hart en ongeremd over zijn ervaringen.

Geïnteresseerd ?
Deze open opleiding wordt twee keer per jaar georganiseerd. U kan zich hiervoor online inschrijven via de website van Kluwer