Bewustmakingstrainingen

Deze zijn erop gericht de deelnemer bewust te maken van het fraude-en/of witwasrisico in een organisatiecontext. Ze worden doorspekt met talloze praktijkvoorbeelden. Het accent ligt hier op het bieden van een inzicht in de verschillende verschijningsvormen, kenmerken en waarschuwingssignalen van fraude en/of witwassen.