Fraud Investigations

Uw organisatie verdient de beste zorg wanneer het geconfronteerd wordt met fraude, corruptie en andere vormen van niet-integer handelen. U wenst op basis van een gedegen feitelijk onderzoek de gepaste beslissingen te kunnen nemen.

Wanneer u een externe derde inschakelt voor het aanpakken van een gevoelige en/of complexe aangelegenheid als fraude of corruptie, verwacht u onafhankelijkheid, objectiviteit en professionaliteit.

De vennoten van i-Force hebben elk bijna 20 jaar ervaring in het onderzoeken van onrechtmatig gedrag binnen het bedrijfsleven en de overheid.  En zeker in fraudeonderzoeken is deze ervaring een absolute must!