Fraud Investigations: Onderzoek

Welke ook de aard van de fraude is, i-Force beheerst het volledige scala aan onderzoeksmogelijkheden om de waarheid boven water te halen. We zijn hierbij dan ook bijzonder trots dat een aantal vooraanstaande advocatenkantoren i-Force aanbeveelt bij hun klanten.

Fraude draaiboek

Fraude draaiboek

Vele bedrijven beschikken over een rampenplan in geval van brand, overstroming, elektriciteitspannes, enz. Maar weinigen hebben een procedure die in werking kan gesteld worden in geval van…

Fraudeonderzoek

Fraudeonderzoek

Elk bedrijf die reeds het slachtoffer werd van fraude kan bevestigen hoe belangrijk het is om dit op een professionele manier op te pakken. Anders verliest men de…

IT-Forensics

IT-Forensics

Bij digitale onderzoeken gaat het zowel om het technisch onderzoek van digitale gegevensdragers (computer forensics) als het daaropvolgend inhoudelijk onderzoek naar de digitale dataset (forensische data-analyse). Bij…

Screening

Screening

Door verstandig gebruik te maken van allerhande openbare bronnen kunnen gerichte omgevingsonderzoeken naar zowel personen als bedrijven worden uitgevoerd. Het screenen van personen, afdelingen of bedrijven en…

Tactisch onderzoek

Tactisch onderzoek

Tactische onderzoekswerkzaamheden zorgen vaak voor een doorbraak in de meest delicate materies en zijn soms een noodzakelijke aanvulling daar waar het boekenonderzoek stopt. Meer nog, zij maken…

Interviews

Interviews

Dit betreft het doelgericht bekomen van toetsingsinformatie door middel van een goed voorbereid gesprek met een mogelijke klokkenluider, een getuige of een betrokkene. Het interviewen van personen…

Anti-fraude beleid

Anti-fraude beleid

Een goed anti-fraudebeleid geldt zowel voor management als personeel en weerspiegelt het engagement van uw onderneming om fraude en corruptie te bestrijden ongeacht waar het zich voordoet…

Fraudemanager

Fraudemanager

Investigations, Fraud department, Fraudecel… Heel veel namen voor een afdeling of een functie waarvan het I.I.A (Instituut Interne Auditoren) aangeeft dat zij het best los staat van de…