Onderzoek: IT-Forensics

Bij digitale onderzoeken gaat het zowel om het technisch onderzoek van digitale gegevensdragers (computer forensics) als het daaropvolgend inhoudelijk onderzoek naar de digitale dataset (forensische data-analyse).

Bij veel handelingen die we dagelijks verrichten laten we, soms zonder het te beseffen, digitale sporen na. Een e-mail bericht versturen, met een badge de toegang tot een gebouw verschaffen, een verrichting uitvoeren op een al dan niet geïntegreerd informatiesysteem, …

De technologische vernieuwingen maken gegevensverwerking daarentegen niet minder kwetsbaar voor manipulatie en/of fraude. Gelukkig bieden ze ook de mogelijkheid om de juiste toedracht te achterhalen.

i-Force beschikt over de nodige software tools, ervaring en kennis om deze vaak complexe digitale problemen het hoofd te bieden op een forensisch verantwoorde wijze.

Meer in het bijzonder kunnen we u volgende oplossingen aanbieden:

  • veiligstellen van gegevens;
  • e-mail onderzoek;
  • autopsie van harde schijven en bestandsonderzoek;
  • e-discovery;
  • decryptie.