Home: Advies

Forensic Readiness

Forensic Readiness

IT Risico

De beschikbaarheid en de kwaliteit van digitale gegevens vormen vaak geen eis bij de toetsing van informatiesystemen. Om zich als organisatie toch voor te bereiden op mogelijke…

VPI / Ethical officer

VPI / Ethical officer

Integriteit

Een vertrouwenspersoon integriteit (VPI) of een ethical officer heeft een dubbele rol. Hij/zij kan een aanspreekpunt zijn om (morele) dilemma’s te bespreken. Het gaat dan om lastige situaties waarin…

Anti-fraude beleid

Anti-fraude beleid

Fraud Investigations

Een goed anti-fraudebeleid geldt zowel voor management als personeel en weerspiegelt het engagement van uw onderneming om fraude en corruptie te bestrijden ongeacht waar het zich voordoet…

Fraude draaiboek

Fraude draaiboek

Fraud Investigations

Vele bedrijven beschikken over een rampenplan in geval van brand, overstroming, elektriciteitspannes, enz. Maar weinigen hebben een procedure die in werking kan gesteld worden in geval van…

Frauderisico-analyse

Frauderisico-analyse

Fraud Investigations

Wij kunnen u adviseren over het geheel van pro-actieve en specifieke anti-fraude maatregelen die een organisatie kan treffen.

Gedragscode

Gedragscode

Integriteit

In een deontologische code of gedragscode worden waarden en normen vastgelegd die gelden binnen uw organisatie. Deze vormen als het ware het onderliggende gedachtengoed waarop het integriteitsbeleid…

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling

Integriteit

Gebruik bevorderen Mistoestanden binnen een organisatie zijn niet altijd zichtbaar. Niettemin is het in het belang van de organsiatie om mistoestanden aan de oppervlakte te krijgen om…

Extern Meldpunt

Extern Meldpunt

Integriteit

Wie drukt op de alarmbel als het brandt? Wij bieden u op maat van uw bedrijf een veilig extern meldpunt, goedgekeurd door de Privacy Commissie en enkel…

Forensic Lab

Forensic Lab

IT Risico

Wanneer u binnen uw eigen organisatie een forensisch lab wenst uit te bouwen kunnen we u op basis van onze jarenlange ervaring met gespecialiseerde hard- en software…