Home: Training

Vanuit onze praktijkervaring ontwikkelen we regelmatig interactieve opleidingen op maat van specifieke doelgroepen.

Onze trainingen richten zich onder meer tot de cijferberoepen, advocaten en bedrijfsjuristen, inspecteurs bij o.m. bank-en verzekeringsmaatschappijen, IT-professionals en overheidspersoneel.

Wenst u hierover meer te weten ?  Neem dan gerust een kijkje op de website van  i-Force Academy.

 

Praktijkseminarie Open Bronnen Politeia

De tijd dat het onderzoek van open bronnen beperkt bleef tot het raadplegen van kranten en telefoonboeken ligt al een tijd achter ons. Met de komst van…

Meer...

Integriteitsrisico’s bij overheidsopdrachten

Overheidsopdrachten zijn integriteitsgevoelig. Daarover bestaat geen discussie. Maar hoe kan je je als overheidsorganisatie beter wapenen tegen integriteitsrisico’s binnen het aankoopproces ? Hoe maak je werk van…

Meer...

Opleiding Audit en fraude

Deze open opleiding is een specialisatieopleiding van de reeks Audit & Controle opleidingen georganiseerd door Kluwer.

Meer...

Thema-trainingen

Bij deze trainingen wordt één bepaalde verschijningsvorm van financieel-economische organisatiecriminaliteit onder de loep genomen en uitgewerkt in al zijn facetten. Voorbeelden zijn o.m.: aankoopfraude, computercriminaliteit, verslaggevingsfraude, witwassen…

Meer...

Vaardigheidstrainingen

Vertrekkende van een theoretisch kader leggen we de nadruk op het aanleren van een techniek en/of methodologie. Daarbij maken we vaak gebruik van rollenspelen. We beschikken daartoe…

Meer...

Bewustmakingstrainingen

Deze zijn erop gericht de deelnemer bewust te maken van het fraude-en/of witwasrisico in een organisatiecontext. Ze worden doorspekt met talloze praktijkvoorbeelden. Het accent ligt hier op…

Meer...