Integriteit: Onderzoek

Meten is weten. Dat geldt ook voor integriteit. Een logische start is daarom het in kaart brengen van integriteitsrisico’s en/of de integriteitsbeleving in uw organisatie.

Dat kan via een nulmeting, voor het geheel van uw organisatie dan wel voor één of meerdere processen.

Indien u reeds een ontwikkelingstraject hebt afgelegd kunnen we de volwassenheid van uw integriteitsbeleid nagaan.