Onderzoek: e-Discovery

Vaak denken IT-professionals  : “Dit kan ik ook. Snel even een aantal (gratis) tooltjes downloaden en we onderzoeken dit zelf wel”. Het onderzoeken van digitale gegevensdragers (harde schijven, laptops, PC’s, servers,….) dient evenwel omzichtig aangepakt te worden en is veel meer dan datarecovery alleen. Digitale sporen, die voor de gewone gebruiker niet altijd zichtbaar zijn, moeten kunnen worden getraceerd, bewaard en gepresenteerd op een manier die praktisch haalbaar is en tegelijkertijd tegemoetkomt aan de wettelijke eisen om als bewijsmateriaal te dienen.

Binnen i-Force beschikken we over de nodige gespecialiseerde draagbare apparatuur om ‘on site’ op een efficiënte manier ‘bit-to-bit’- kopijen te kunnen maken. Daarnaast zijn we op ons kantoor uitgerust met een uitgebouwd en beveiligd forensisch lab met de nodige specifieke hard-en software die wereldwijd ook door ‘law enforcement agencies’ wordt gebruikt. Professionele apparatuur en gespecialiseerde licenties volstaan niet langer. De snelle ontwikkelingen op het IT-terrein brengen met zich mee dat onze forensische IT specialisten ook ervaring moeten hebben met een bredere waaier van (open source) tools om tegemoet te komen aan de zeer uiteenlopende situaties waarmee zij in de praktijk kunnen worden geconfronteerd. Daarbij is het vooral van belang dat kan worden aangetoond welke resultaten met welke tools werden bereikt en dat de bron data nooit door de tools aangetast of gewijzigd worden.