Onderzoek: e-mail onderzoek

e-mail is uitgegroeid tot het belangrijkste communicatiemedium voor bedrijven. Uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde werknemer 75 e-mails per dag produceert en dat de meerderheid van de werknemers meer dan twee uur per dag besteedt aan e-mailen. E-mail vervangt dan ook voor een deel de mondelinge communicatie en voor een groot deel de formele briefwisseling. In onze huidige samenleving is het gebruik van e-mail dan ook niet meer weg te denken.

Naast de mogelijkheden die e-mail biedt, kent het ook verschillende risico’s. Door het informele karakter van e-mail worden er bijvoorbeeld sneller zaken in gezegd die in een officiële brief of bedrijfsmemo achterwege zouden worden gelaten. Een onbedachtzame opmerking is snel gemaakt, met soms serieuze gevolgen. Zo hebben directieleden van Microsoft  e-mails gestuurd naar hun personeelsleden die het Amerikaanse Ministerie van Justitie later heeft gebruikt in een mededingingszaak tegen het bedrijf. In een van deze interne e-mails staat: “Screw Sun, cross-platform will never work. Let’s move on and steal the Java Language.” Volgens sommigen heeft deze e-mail een belangrijke rol gespeeld in de 1,6 miljard dollar rechtzaak.

Zogenaamde ‘smoking-gun’ e-mails kunnen een belangrijke rol spelen bij het zoeken naar de ‘digitale’ waarheid. Het forensisch onderzoeken van e-mails dient, gelet op de wettelijke beperkingen terzake ( oa privacywetgeving), echter met de nodige omzichtigheid en de juiste methodologie te worden aangepakt.

Wij hebben tevens ervaring bij het ondersteunen van bedrijven die geconfronteerd werden met een dawn raid ( bvb door de Europese Commissie of mededingingsautoriteit ) waarbij talloze Giga of Terabytes in beslag werden genomen. Wij kunnen u bijstaan om duplicates te eliminteren, Legal Privilege Data te herkennen / markeren etc. Hierbij werken wij uiteraard nauw samen met uw (huis)advocaat.