Onderzoek: Forensic Data Analyse

Na het veiligstellen en leesbaar maken van (verborgen) digitale data (zie e-Discovery), kan een volgende stap gezet worden : het analyseren en interpreteren van allerhande ‘data warehouses’ en/of financiële administraties. Voor het analyseren van datasets maken we meestal gebruik van meer gespecialiseerde software zoals IDEA. Een van de belangrijke elementen van deze software is dat de brondata ten allen tijde ongewijzigd blijft. Zo kunnen wij de integriteit en de compleetheid van de verkregen dataset garanderen.

Wij zijn gespecialiseerd in analyse van transacties, datastromen en bedrijfsprocessen. Data-analyse projecten omvatten het ontsluiten van data, het mappen van interne risicoanalyses aan datastromen, het rapporteren van uitzonderingen, …

Hieronder een greep uit de mogelijkheden die wij via Data Analyse kunnen uitvoeren:

Controleren financiële gegevens

bullet Nauwkeurigheid – controle op totalen en berekeningen
bullet Analytisch overzicht – vergelijkingen, profilering, stratificatie
bullet Geldigheid – dubbele posten, uitzonderingen, statistische steekproeven
bullet Volledigheid – Hiaten en overeenkomsten
bullet Cut-off – datum en nummerreeks analyses
bullet Taxatie – Openstaande posten en voorraadwaarden

Interne auditing

bullet Voldoen aan beleid
bullet Waar voor uw geld
bullet Uitzonderingscontroles
bullet Analyses
bullet Overeenkomsten en Vergelijkingen

Fraude onderzoek

bullet Inkoop en betalingen – leveranciers geldigheid, account analyse
bullet Loonlijst – kruisvergelijkingen, calculaties
bullet “Witwassen” – hoge bedragen, ronde getallen, frequente bewegingen

Uiteraard is dit maar een beperkte greep uit de mogelijke controles. Voor elk van onze opdrachten zitten wij met u samen om op basis van de gestelde problematiek en de aanwezige gegevens een plan van aanpak uit te werken.