Site icon i-Force

meer dan onderzoek

Alvorens van start te kunnen gaan, maken wij graag ruimte voor een uitgebreid intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden de door u ontvangen signalen besproken, en wordt gekeken naar uw (gerechtvaardigd) belang om een onderzoek uit te voeren conform de van geldende wet-en regelgeving.

Nadat wij van u de nodige informatie hebben ontvangen maken wij een plan van aanpak voor u op en formuleren met u de doelstelling van het onderzoek, gekoppeld aan een aantal onderzoeksvragen waarop u een antwoord wenst.

Gelet op de relevante wet- en regelgeving dienen wij daarbij steeds de regels van subsidiariteit en proportionaliteit toe te passen bij onze fraude audits. Dit houdt o.m. in dat wij steeds de minst belastende – wat betreft de inzet van mensen en middelen – weg zullen gebruiken om de nodige informatie te bekomen.

Ons plan van aanpak is gelet op voorgaande per definitie dynamisch. Wij bespreken dan ook met u vooraf de volgorde en de mate waarin wettelijk toegestane onderzoekstechnieken al dan niet worden ingezet.

Wij kunnen daarbij – binnen de vooropgestelde doelstelling – mogelijk (digitaal) bewijsmateriaal veiligstellen, open bronnen onderzoek uitvoeren, gericht ICT systemen doorzoeken, gestructureerde data-analyes van uw administratieve systemen uitvoeren, getuigen en betrokkenen interviewen,  ‘extra muros’ observaties uitvoeren, …

Veelal sluiten wij onze onderzoeken af met een gesprek met de betrokkene, teneinde deze met onze bevindingen te confronteren, en maken hiervan een verslag.

Dit verslag kunt u gebruiken in een sociaal rechtelijke procedure, of als onderdeel van de aangifte bij de bevoegde gerechtelijke instanties.

Academy

Op zoek naar een interactieve training?

lees verder
Veiligheidstesten

Test de effectiviteit van uw systemen en mensen

lees verder
Pre Employment Screening

Check een werknemer op professionale betrouwbaarheid voordat hij/zij uw organisatie binnenkomt

lees verder
Litigation Support

i-Force treedt ook op als gerechtsdeskundige

lees verder
Exit mobile version