Referenties

i-Force heeft inmiddels een mooie lijst van klanten opgebouwd en dit zowel in de private als de publieke sector. Zo hebben we o.m. stevige referenties in:

 • financiële instellingen;
 • beursgenoteerde vennootschappen ( BEL20 )
 • pharmaceutische bedrijven;
 • (inter)nationale productie ondernemingen;
 • retail bedrijven;
 • technologie bedrijven;
 • telecom-operatoren;
 • zorginstellingen;
 • federale overheidsorganisaties en overheidsbedrijven
 • Interne Audit van de Vlaamse administratie ( IAVA );
 • Vlaamse Ombudsdienst;
 • vlaamse adminstraties en agentschappen
 • intergemeentelijke organisaties;
 • vlaamse steden en gemeenten.

Gelet op het vertrouwelijk karakter van onze dienstverlening is het evenwel niet mogelijk de namen van onze klanten publiek te maken. We zijn ervan overtuigd dat u hiervoor begrip heeft.