Platform Zakelijke Identiteitsfraude

Identiteitsfraude is een misdrijf waarbij de ene persoon de persoonlijke gegevens van iemand anders gebruikt, zonder toestemming, om iemand anders te misleiden of te bedriegen. In de private context worden persoonlijke gegevens van iemand gebruikt om een bankrekening te openen, huurcontracten af te sluiten of internet bestelling te plaatsen.

Internationaal opererende bendes viseren nu ook ondernemingen. Iemand doet zich voor als een werknemer van een bepaald bedrijf. Door een valse identiteit te gebruiken probeert de aanvaller iemand binnen een bedrijf te misleiden om gelden over te schrijven of goederen te leveren.  Dit is zakelijke identeitsfraude. Tot nog toe werd vooral de CEO’s identiteit (CEO-fraude) gestolen maar ook andere bedrijfsprofielen, zoals die van de aankoper zijn interessant voor de fraudeur. Uw bedrijf kan grote financiële verliezen lijden want vaak wordt de fraude pas ontdekt als het te laat is. Wanneer er niet snel gereageerd wordt is het bijna onmogelijk de overgeschreven geldsommen of de geleverde goederen te recupereren. Enkel door samen te werken kan deze fraudevorm aangepakt worden!

Meer weten over de IDfraud check tool?