Pre Employment Screening

i-Force voert op een onafhankelijke, gestandaardiseerde en transparante wijze pre‑employment screenings uit van uw werknemers. De opzet hiervan bestaat erin de betrouwbaarheid van uw sollicitant na te gaan.

Werknemers met verzonnen werkervaring en kwalificaties, werknemers die strafbare feiten hebben gepleegdwerknemers die misbruik maken van hun (machts)positie, werknemers die bedrijfsinformatie lekken,… kunnen uw organisatie schade berokkenen.

Organisaties die voorzien in een gedegen achtergrondonderzoek van (toekomstige) werknemers verminderen de kans op diefstal, verloop, ongekwalificeerde werknemers en problemen op de werkvloer. Om nog maar te zwijgen van het gevaar dat een rotte appel de hele mand aantast…

Met Integrity Check werd een slim digitaal instrument ontwikkeld waarbij de gegevens aangeleverd door de kandidaat op een transparante wijze worden geverifieerd.

Smart

Online platform waarop de kandidaat zelf een maximum aan info aanlevert waarop geautomatiseerde checks gebeuren

Thorough

Grondige verificatie door een team van gespecialiseerde private onderzoekers

Transparent

GDPR compliant proces met schriftelijke toestemming kandidaat

Looking for a Certified Fraud Auditor ?