Thema-trainingen

Bij deze trainingen wordt één bepaalde verschijningsvorm van financieel-economische organisatiecriminaliteit onder de loep genomen en uitgewerkt in al zijn facetten.
Voorbeelden zijn o.m.: aankoopfraude, computercriminaliteit, verslaggevingsfraude, witwassen …