Vaardigheidstrainingen

Vertrekkende van een theoretisch kader leggen we de nadruk op het aanleren van een techniek en/of methodologie. Daarbij maken we vaak gebruik van rollenspelen. We beschikken daartoe over verschillende scenario’s waarbij we putten uit eigen ervaring, doch werken graag met casuïstiek die door de klant wordt aangereikt. Een greep uit ons aanbod : ondervragingsvaardigheid, interne fraude onderzoeken, data-analyse technieken, …