about i-Force

Voor de drie bestuurders van i-Force is onafhankelijkheid één van de belangrijkste drijfveren geweest om anno 2003 van start te gaan met een eigen forensisch audit bureau.

Vanuit hun ervaring in een Big Four omgeving deelden ze de overtuiging dat forensisch audit werk om een onafhankelijke, onpartijdige insteek vraagt.

Daarom werd er resoluut voor gekozen om deze specialistische dienstverlening niet te combineren met het klassieke externe en interne audit werk.

Om die onafhankelijkheid te kunnen blijven garanderen, zal i-Force alvorens een opdracht te aanvaarden steeds een belangenconflict check uitvoeren.

Daarnaast is ook discretie onze tweede natuur geworden, gelet op het soms gevoelige en delicate karakter van de opdrachten die aan ons worden toevertrouwd.

Beveiligingsincident ?

Looking for a First-Class Forensic Auditor?