meer dan onderzoek

Alvorens van start te kunnen gaan, maken wij graag ruimte voor een uitgebreid intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden de door u ontvangen signalen besproken, en wordt gekeken naar uw (gerechtvaardigd) belang om een onderzoek uit te voeren conform de van geldende wet-en regelgeving.

Nadat wij van u de nodige informatie hebben ontvangen maken wij een plan van aanpak voor u op en formuleren met u de doelstelling van het onderzoek, gekoppeld aan een aantal onderzoeksvragen waarop u een antwoord wenst.

Gelet op de relevante wet- en regelgeving dienen wij daarbij steeds de regels van subsidiariteit en proportionaliteit toe te passen bij onze fraude audits. Dit houdt o.m. in dat wij steeds de minst belastende – wat betreft de inzet van mensen en middelen – weg zullen gebruiken om de nodige informatie te bekomen.

Ons plan van aanpak is gelet op voorgaande per definitie dynamisch. Wij bespreken dan ook met u vooraf de volgorde en de mate waarin wettelijk toegestane onderzoekstechnieken al dan niet worden ingezet.

Wij kunnen daarbij – binnen de vooropgestelde doelstelling – mogelijk (digitaal) bewijsmateriaal veiligstellen, open bronnen onderzoek uitvoeren, gericht ICT systemen doorzoeken, gestructureerde data-analyes van uw administratieve systemen uitvoeren, getuigen en betrokkenen interviewen,  ‘extra muros’ observaties uitvoeren, …

Veelal sluiten wij onze onderzoeken af met een gesprek met de betrokkene, teneinde deze met onze bevindingen te confronteren, en maken hiervan een verslag.

Dit verslag kunt u gebruiken in een sociaal rechtelijke procedure, of als onderdeel van de aangifte bij de bevoegde gerechtelijke instanties.

Our eDiscovery service helps organisations collect, analyse and produce data for the purpose of litigation, government requests or investigations.

Ben je het slachtoffer van hacking of is er data gelekt? Het i-Force incident response team kan je helpen

Fighting cybercrime is a strategic issue that needs to go well beyond the IT function.

Digital evidence in the form of email data can be crucial within civil and criminal cases. However, be sure it is extracted in the correct manner using email forensics. With the prominence of the internet, emails have emerged as the most popular application for business communication, document transfers and transactions from computers and mobile phones.

Bent u voorbereid op een werknemer die uw bedrijf verlaat en confidentiële data meeneemt of gegevens verwijdert van uw file server? Vermijd dat belangrijke bedrijfsinformatie wordt gebruikt buiten de bedrijfsmuren

Laat niets aan het toeval over. Wij zorgen dat u voorbereid bent op het onverwachte en helpen u cyberincidenten te voorkomen en efficiënt aan te pakken.

Digital evidence in the form of email data can be crucial within civil and criminal cases. However, be sure it is extracted in the correct manner using email forensics. With the prominence of the internet, emails have emerged as the most popular application for business communication, document transfers and transactions from computers and mobile phones.

EthicsAlert: een veilig extern meldpunt op maat van uw bedrijf

Digital evidence in the form of email data can be crucial within civil and criminal cases. However, be sure it is extracted in the correct manner using email forensics. With the prominence of the internet, emails have emerged as the most popular application for business communication, document transfers and transactions from computers and mobile phones.

Heeft u een vermoeden van fraude? i-Force voert een objectief en onafhankelijk intern onderzoek

Krijg een gestructureerd beeld van uw uitgaande betalingen en merk fouten of ‘verdachte’ betalingen snel op

Check een werknemer op professionale betrouwbaarheid voordat hij/zij uw organisatie binnenkomt

Graag denken we met u mee en helpen we u om uw integriteitsmanagement (verder) te ontwikkelen en te verbeteren.

EthicsAlert: een veilig extern meldpunt op maat van uw bedrijf

De pentest van i-Force geeft jou snel inzicht over hoe jij jouw netwerk of systemen beter moet beveiligen.

Ben je het slachtoffer van hacking of is er data gelekt? Het i-Force incident response team kan je helpen

Laat niets aan het toeval over. Wij zorgen dat u voorbereid bent op het onverwachte en helpen u cyberincidenten te voorkomen en efficiënt aan te pakken.

De pentest van i-Force geeft jou snel inzicht over hoe jij jouw netwerk of systemen beter moet beveiligen.

Op zoek naar een interactieve training?

Check een werknemer op professionale betrouwbaarheid voordat hij/zij uw organisatie binnenkomt

Laat niets aan het toeval over. Wij zorgen dat u voorbereid bent op het onverwachte en helpen u cyberincidenten te voorkomen en efficiënt aan te pakken.

i-Force treedt ook op als gerechtsdeskundige