Fact Finding

Waarom een fact finding onderzoek?

De core business  van i-Force betreft onderzoek naar fraude en/of corruptie. Hierbij gaan we objectief en gericht op zoek naar feitelijke elementen. Deze expertise en ervaring op vlak van fact finding in het kader van een fraude onderzoek, kunnen we dan ook inzetten voor onderzoek naar andere incidenten. Een greep uit onze projecten:

  • Gelekte camerabeelden
  • Sabotage aan een machine
  • Schade aan voertuig werknemer
  • Overmatig gebruik van alcohol op de werkvloer
  • Geweld ten aanzien van manager
  • Verantwoordelijkheden ongeval

Wilt u weten wat er precies is gebeurd? Wat de eigenlijke feiten en omstandigheden zijn? Of er sprake is van kwaad opzet? Wie de verantwoordelijken zijn? Hoe dit kan worden bewezen?

Op basis van onze expertise en ervaring leidt ons team het onderzoek in goede banen. There is no substitute for experience and independence

Onze aanpak

Tijdens een fact-finding- onderzoek beoordelen we o.a. alle relevante informatie en procedures. We voeren gesprekken met medewerkers en derden, bekijken nauwgezet de locatie en analyseren digitale data zoals loggegevens, aanwezigheidsregistratie, camerabeelden, … Hierbij hoort eventueel ook technisch onderzoek waarbij we desgevallend ondersteund worden door deskundige derde partijen.

Vervolgens ontvang u van ons een helder rapport, dat u in voorkomend geval ook kunt inbrengen in een juridische procedure. Zijn er zaken voor verbetering vatbaar? Dan voorzien wij u graag van preventieve adviezen, zodat u de kans op herhaling in de toekomst zo klein mogelijk maakt.

Looking for an Independent Investigator?