fact finding

De core business  van i-Force betreft sinds de opstart in 2003 onderzoek naar fraude. Niettemin werden we in de loop der jaren ook voor tal van andere incidenten gecontacteerd waarvoor we onze expertise en ervaring effectief hebben kunnen inzetten.

Naast fraude kan een bedrijf immers ook geconfronteerd worden met tal van andere vermoedens die nader onderzocht dienen te worden.

Een greep uit onze cases:

  • Gelekte camerabeelden
  • Sabotage aan een machine
  • Schade aan voertuig werknemer
  • Overmatig gebruik van alcohol op de werkvloer
  • Geweld ten aanzien van manager en diefstal geld van kas op weg naar huis

Wilt u u weten wat er precies is gebeurd? Wat de eigenlijke feiten en omstandigheden zijn? Of er sprake is van kwaad opzet? Wie de verantwoordelijken zijn? Hoe dit kan worden bewezen? Hoe iets dergelijks in de toekomst kan worden vermeden?

Doe een beroep op i-Force voor een gericht, onafhankelijk onderzoek.

Op basis van onze expertise en ervaring leidt ons team het onderzoek in goede banen. Immers, vooral ook in dergelijke onderzoeken geldt: There is no substitute for experience and independence

In het kader van een dergelijk onderzoek kunnen verschillende onderzoeksmethoden worden ingezet: open bronnen onderzoek, data analyse, e-mail analyse en digitaal onderzoek, interviews of observaties.

Looking for an independent investigator?