Belgische klokkenluiderswet voor de private sector treedt in werking op 15/02/2023

Tegen 15/02/2022 dienen alle bedrijven vanaf 250 werknemers in regel te zijn met de Belgische omzettingswet van de Europese Klokkenluidersrichtlijn.

Kleinere bedrijven (50 tot 249 werknemers) hebben nog de tijd tot 17 december 2023.

Heeft u nog geen intern meldkanaal dat anoniem melden faciliteert ?

Weet dan dat we een praktische en budgetvriendelijke oplossing voor u hebben klaarstaan die op korte termijn kan uitgerold worden.

Heeft u wel al een klokkenluidersregeling met inbegrip van een aangepast meldkanaal, dan kunnen we u volgende aandachtspunten meegeven :

  • Het (minimum) materieel toepassingsgebied dient de 10 domeinen van de Europese regelgeving te omvatten alsook fiscale en sociale fraude (10+2)
  • Medewerkers (in ruime zin) dienen geïnformeerd te worden dat het niet verplicht is om eerst intern te melden, m.a.w. ze kunnen rechtstreeks melden bij de bevoegde overheidsinstantie, i.c. de federaal Ombudsman
  • De taal waarin het meldkanaal wordt aangeboden dient in overeenstemming te zijn met alle talen die binnen uw bedrijf gehanteerd worden
  • Nieuwe medewerkers (in ruime zin) dienen duidelijk en correct geïnformeerd te worden omtrent de interne klokkenluidersregeling.

Tot slot geven we nog graag mee dat we ook kunnen optreden als ‘fact finding’ partner voor het (verder) onderzoek van meldingen die via uw intern meldkanaal binnenkomen.