Beyond fantasy : fraude en AI

i-Force bestaat 20 jaar. Fraude neemt niet af maar neemt wel steeds meer technisch complexere vormen aan.

Fraudeurs zijn soms eenvoudige opportunisten die een kans zien en deze omwille van een bepaalde reden grijpen. Maar er zijn ook meer inventieve doordenkers. De klassieke vormen van diefstal van bedrijfsmiddelen blijven bestaan maar er komen meer technologische vernuftige vormen van fraude bij. En ja, ook AI vindt zijn weg.

Zo is het mogelijk om op basis van een opname stemmen of gezichten te klonen rekening houdend met nuances en spraakpatronen. Met andere woorden: je kan een telefoontje of video krijgen van iemand die spreekt met een toon en stempatroon die voor jou bekend is.

Meerdere bekende personen werden reeds geconfronteerd met zogenaamde deepfakes. Deze worden steeds beter en vinden dan ook de weg naar fraudeurs die bedrijven geld afhandig willen maken. Dit gebeurde onlangs met een AI-kloon van de stem van de topman van de onlinebank Bunq. Gelukkig mislukte deze vernufte poging tot CEO-fraude: de medewerker die benaderd werd trapte er niet in.

Moraal van het verhaal: deze AI-tijden vragen om nog meer kritische ingesteldheid, nog meer achterdocht. Het is aan te raden om bij de minste twijfel het contact te verbreken, via een ander kanaal met de betrokken persoon contact te nemen om even af te checken, of een vraag te stellen over iets wat enkel de persoon zelf kan weten.

We hebben hier het laatste nog niet van gezien.