CFO fraude & identiteitsfraude in opmars

Recent stellen we een verhoogd aantal pogingen van identiteitsfraude en CFO fraude vast.

Identiteitsfraude is een misdrijf waarbij de ene persoon de persoonlijke gegevens van iemand anders gebruikt, zonder toestemming, om iemand anders te misleiden of te bedriegen. In de private context worden persoonlijke gegevens van iemand gebruikt om een bankrekening te openen, huurcontracten af te sluiten of internet bestelling te plaatsen.

Internationaal opererende bendes viseren nu ook ondernemingen. Iemand doet zich voor als een werknemer van een bepaald bedrijf. Door een valse identiteit te gebruiken probeert de aanvaller iemand binnen een bedrijf te misleiden om gelden over te schrijven of goederen te leveren.  Dit is zakelijke identeitsfraude. Tot nog toe werd vooral de CEO’s identiteit (CEO-fraude) gestolen maar ook andere bedrijfsprofielen, zoals die van de aankoper zijn interessant voor de fraudeur. Uw bedrijf kan grote financiële verliezen lijden want vaak wordt de fraude pas ontdekt als het te laat is. Wanneer er niet snel gereageerd wordt is het bijna onmogelijk de overgeschreven geldsommen of de geleverde goederen te recupereren. Enkel door samen te werken kan deze fraudevorm aangepakt worden!

i-Force heeft rond identiteitsfraude een apart product neergezet : ID Fraud Check

ID Fraud Check biedt bedrijven een betrouwbaar en gebruiksvriendelijk rapporterings- en raadplegingsmechanisme aan en is er door en voor haar partners. Hoe meer bedrijven frauduleuze pogingen melden hoe meer andere bedrijven gewaarschuwd kunnen worden. i-Force medewerkers analyseren de gegevens en trachten de trends te identificeren (veelgebruikte domeinnamen of leveringsadressen). Het platform fungeert tevens als een vroegtijdig waarschuwingssysteem voor haar partners.

Neem zeker ook een kijkje op de site https://identityfraud.be 

Bekijk dit filmpje die uitlegt hoe de oplichting via een valse bestelling wordt uitgevoerd

id theft