Implementatie EU klokkenluidersrichtlijn komt

De omzettingswetgeving van de EU klokkenluidersrichtlijn komt er spoedig aan.

Naar verluidt zou de Belgische Regering nog voor 21 juli de omzettingswetgeving van de Europese klokkenluidersrichtlijn door de Kamer willen laten goedkeuren. In het voorliggende wetsontwerp worden zowel een intern als een extern meldkanaal voorzien die het klokkenluiders makkelijker moeten maken om zaken te rapporteren.

Elke onderneming (vanaf 50 werknemers) zal een deugdelijk intern meldkanaal moeten inrichten waarbij anoniem melden dient gefaciliteerd te worden. Daarnaast wordt een betere informatie, begeleiding en bescherming van klokkenluiders beoogd. . Ondernemingen vanaf 250 werknemers zouden daarbij slechts twee maand de tijd krijgen (te rekenen vanaf de publicatie in het Belgisch Staatsblad) om zich in regel te stellen. Hoog tijd dus om je hierop voor te bereiden.

M.b.t. het materiële toepassingsgebied lijkt de Belgische wetgever zich voor de private sector te beperken tot enerzijds inbreuken tegen de EU-wetgeving en anderzijds sociale en fiscale fraude. Wij zijn er evenwel van overtuigd dat u er alle belang bij heeft de scope van uw intern meldsysteem te verruimen tot elke inbreuk op Belgische regelgeving alsook op uw eigen gedragscode. Ondanks de steeds geavanceerdere detectietechnieken die organisaties tot hun beschikking hebben, blijkt uit internationaal onderzoek immers dat meldingen nog steeds met stip de meest voorkomende manier zijn waarop onrechtmatig handelen aan het licht komt.

Met EthicsAlert bieden we een alternatieve digitale oplossing die een versleutelde dialoog met een anonieme melder mogelijk maakt. We hebben dit online meldplatform bovendien uitgewerkt op basis van een degelijk en veilig open-source systeem. Daardoor zijn we in staat zowel tailormade mogelijkheden aan te bieden alsook een management dashboard. Voor de juridische aspecten werken we samen met uw huisadvocaat.  En tenslotte bieden we een goed case-management aan zodra er meldingen binnenkomen.

Interesse? Laat het ons weten, dan maken we graag vrijblijvend tijd voor u om een en ander mondeling nader toe te lichten en op uw vragen te antwoorden.

 

Interesse in ons EthicsAlert meldplatform?