Privacybeleid

In het kort

 • We gebruiken cookies, webbakens en andere trackingtechnologieën om te begrijpen hoe onze websites worden gebruikt en hoe ze presteren. We doen dit om uw ervaring op de sites te verbeteren en om onze producten en services beter op de markt te kunnen brengen.
 • Wanneer u een bericht voor ons achterlaat via de website vragen wij u bepaalde persoonsgegevens om u te kunnen contacteren. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden, noch worden deze langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

Uitgebreid

i-Force cvba met maatschappelijke zetel te Vijfhuizen 6, B-9420 Erpe-Mere en ingeschreven bij het KBO onder nummer 0479.839.402 (hierna “i-Force”) vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk. I-Force respecteert uw privacy en verklaart uw persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen behandelen. De persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. I-Force zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Hieronder vindt u informatie over welke gegevens i-Force verzamelt via de website, waarom, hoelang en hoe u hierover controle hebt.

Toepassing

Deze Privacy Policy is van toepassing op alle bezoekers van de i-Force website(s).

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“Algemene Verordening Gegegevensbescherming”), de wet van 8 december 1992 (“Privacywet”), de wet van 13 juni 2005 (“Wet Elektronische Communicatie”) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten, alsook enige toekomstige wijzigingen hiervan, regelen de bescherming van uw persoonsgegevens.

i-Force streeft ernaar om haar plichten na te leven en de rechten van de klant te respecteren telkens wanneer i-Force uw persoonsgegevens verwerkt. Voor meer informatie hieromtrent verwijst i-Force u graag door naar de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer [https://www.privacycommission.be/nl].

Hoe gebeurt de gegevensverzameling?

i-Force verzamelt via de website bepaalde gegevens van de bezoekers, waaronder persoonsgegevens.

Onder “persoonsgegevens” wordt het volgende verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”), met dien verstande dat als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

De persoonsgegevens die worden verzameld via de i-Force website betreffen enerzijds de gegevens die de klant zelf invoert via de verschillende pagina’s van onze website(s), en anderzijds gegevens die i-Force verkrijgt door het gebruik van onze website(s).

Gegevens ingevoerd door de bezoeker

i-Force voorziet op de website een aantal contactformulieren die kunnen gebruikt worden door de bezoeker om een vraag, bericht, of een vraag tot contactname te bezorgen aan het i-Force team. Via deze contactformulieren worden een aantal gegevens opgevraagd waarmee i-Force de aanvrager kan contacteren zodoende de contactname, het bericht of de vraag te beantwoorden. De opgevraagde gegevens omvatten:

 • Naam: i-Force vraagt de bezoeker om in het contactformulier zijn of haar naam in te vullen, dit om de bezoeker bij verdere communicatie persoonlijk te kunnen aanspreken.
 • Telefoon of GSM nummer: i-Force vraagt de bezoeker om in het contactformulier zijn of haar telefoonnummer in te vullen, dit om indien nodig het bericht of de vraag van de bezoeker telefonisch te beantwoorden.
 • E-mail adres: i-Force vraagt de bezoeker om in het contactformulier zijn of haar e-mail adres in te vullen, dit om indien nodig het bericht of de vraag van de bezoeker per e-mail te beantwoorden.

Deze gegevens worden niet opgeslagen door de website, maar rechtstreeks verstuurd naar het i-Force team. Indien u ingevolge dit contact geen klant wordt bij i-Force wordt u enkel opgenomen in ons CRM-systeem met uw contactgegevens indien u blijk hebt gegeven van interesse in onze diensten. Dit geeft ons de mogelijkheid u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen in relatie tot onze dienstverlening, desgevallend via een nieuwsbrief. In voorkomend geval zullen we u daarvoor een mondelinge  toestemming vragen en deze bevestigen per e-mail. Indien u achteraf van ons een nieuwsbrief dan wel een andere mailing zou ontvangen, hebt u steeds de mogelijkheid tot een opt-out.

Gegevens die automatisch worden verzameld bij het gebruik van de i-Force website(s)

Afgezien van de gegevens die u vrijwillig met i-Force deelt bij het gebruik van onze websites, hanteert i-Force ook cookies en andere technologische middelen om gegevens te verzamelen.

De i-Force website wordt gehost door een webserver die toegankelijk is via het internet. Een gebruiker kan de website bezoeken via zijn of haar browser. De browser verstuurt dan een HTTP-aanvraag naar de webserver die verantwoordelijk is voor het hosten van de website. Met deze aanvraag worden, naast de aanvraag tot weergave van een specifieke pagina van de website, een aantal gegevens meegestuurd. Deze gegevens worden automatisch en noodzakelijk door de browser meegestuurd om een correcte weergave van de website te ontvangen. De webserver ontvangt de aanvraag en de meegestuurde gegevens en stuurt een antwoord terug naar de browser met daarin de inhoud van de webpagina.

De gegevens die door de browser worden verzonden naar de webserver omvatten onder andere:

 • IP adres: dit is het unieke adres van waaruit de gebruiker de aanvraag tot weergave van de website lanceert en verstuurt naar de webserver. Dit gegeven wordt noodzakelijkerwijs meegegeven door de browser aan de webserver, zodoende de webserver de aangevraagde pagina van de website naar het correcte adres kan terugsturen. Het IP adres kan gebruikt worden om een bezoeker uniek te identificeren indien deze geen gebruik maakt van technologieën om deze informatie te maskeren.
 • Browser identificatie: De browser geeft aan de webserver mee welk type hij is, zodat de webserver een versie van de pagina kan bezorgen die geoptimaliseerd is voor die specifieke browser instantie. Door de grote verscheidenheid aan browserversies en instellingen, kan de informatie met betrekking tot de browsergegevens in sommige gevallen gebruikt worden om een individuele browserinstantie te identificeren.

De webserver die wordt voorzien door onze hosting provider en verantwoordelijk is voor het hosten van de i-Force website, slaat de bovenstaande gegevens op in een aantal logbestanden. Deze logbestanden worden tot 8 dagen bewaard op de webserver en daarna verwijderd.

Cookies en Google Analytics

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies of vergelijkbare technologieën waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier ‘cookie’ genoemd).

Dit cookiebeleid is van toepassing op het gebruik van cookies op alle websites en apps van i-Force cvba, Vijfhuizen 6, 9420 Erpe-Mere.

1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens een bezoek aan een website op de computer of ander toestel worden opgeslagen. Cookies worden meestal gebruikt om websites optimaal te laten functioneren, om de handelingen van de bezoekers van de website bij te houden, om login gegevens te bewaren, enz.

Er zijn verschillende soorten cookies die onderscheiden kunnen worden naar gelang hun oorsprong, functie en levensduur.

Meer informatie over de soorten cookies kan u vinden op www.allaboutcookies.org.

2. Waarvoor worden cookies gebruikt?

i-Force cvba gebruikt cookies om:

 • het gebruik en de functionaliteiten van haar website te verbeteren;
 • te analyseren hoe gebruikers gebruik maken van de website en om statistieken op te stellen;

 

3. Welke soorten cookies gebruiken we?

Noodzakelijke cookies stellen gebruikers in staat om door een website te navigeren en de functies van de website te gebruiken.

Performance cookies verzamelen gegevens over het gebruik van een website zoals het aantal bezoekers, de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina en foutmeldingen. We gebruiken Google Analytics (zorgt voor het verzamelen van anonieme gegevens over het gebruik van onze website en het opstellen van bezoekersstatistieken – Hoe Google gegevens gebruikt wanneer u sites of apps van onze partners gebruikt ).

Functionele cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van een website door uw keuzes te herinneren (bv. taalvoorkeuren, regio, login).

4. Hoe kan u uw cookies beheren?

Dankzij reclame kunt u de meeste websites gratis bezoeken. Hierdoor zijn de advertenties beter afgestemd op uw interesses. Als u de cookies uitzet krijgt u nog altijd reclame te zien, alleen is deze niet meer afgestemd op uw voorkeuren. Bovendien moet u eventuele inloggegevens (password, username) elke keer opnieuw intikken als u de cookies die uw voorkeuren onthouden uitschakelt.

De meeste browsers aanvaarden automatisch cookies. U kan uw browser zo instellen dat u gewaarschuwd wordt vooraleer een cookie wordt geplaatst of zodat cookies geweigerd worden. Meer informatie over hoe u uw browser kan instellen, vindt u via de ‘Help’-knop op uw browser of via de volgende links:

Google Chrome

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Safari

Als u verschillende toestellen gebruikt om deze website te bezoeken, dient u ervoor te zorgen dat uw cookievoorkeur is ingesteld op de browser van elk toestel.

Meer informatie over het beheren van cookies kan u vinden  op http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Daarnaast kan u op volgende sites kiezen van welke bedrijven u geen cookies meer wenst te ontvangen: http://www.aboutads.info/choices/#completed en http://www.youronlinechoices.com/.

 

5. Google Analytics (Google)

Google Analytics is een webanalysedienst verstrekt door Google Inc. (“Google”). Google gebruikt cookies en andere vergelijkbare technologieën om gegevens te verzamelen met betrekking tot het gebruik van de website, en om rapporten te produceren met betrekking tot activiteiten van de gebruikers op de website. De rapporten zijn raadpleegbaar door de eigenaar van de website die Google Analytics heeft geactiveerd. De informatie die wordt verzameld door Google Analytics voor de i-Force website wordt 26 maanden bewaard en daarna automatisch verwijderd.

Google voorziet een browser add-on waarmee u kan aangeven dat u niet wenst gevolgd te worden door Google Analytics op websites (opt-out).

De Google Analytics privacy policy en algemene informatie mbt privacy

Waarvoor worden de gegevens gebruikt?

i-Force gebruikt de gegevens die het verzamelt via de website voor een aantal verschillende doeleinden. Er wordt voor de verwerking van deze gegevens echter geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Contact met bezoeker

Wanneer een bezoeker van de website zijn of haar gegevens achterlaat in een formulier, al dan niet vergezeld van een vraag of bericht, zal i-Force indien mogelijk contact op met de gebruiker via de opgegeven contactgegevens.

Nieuwsbrief

Een bezoeker van de website kan opteren om zich in te schrijven voor de i-Force nieuwsbrief. De bezoeker ontvangt dan op geregelde tijdstippen een nieuwsbrief op het ingevulde e-mail adres. Indien de bezoeker dit wenst, kan hij zich uitschrijven voor deze nieuwsbrief door onderaan de mail te klikken op “unsubscribe”, of door een e-mail te sturen naar de privacyverantwoordelijke op het e-mail adres [email protected].

Direct Marketing

Wanneer een bezoeker interesse toont in het dienstenaanbod van i-Force door zich in te schrijven op de nieuwsbrief, of contactgegevens achter te laten door middel van een formulier, kan i-Force deze contactgegevens aanwenden om de bezoeker te contacteren in het kader van Direct Marketing doeleinden om bijvoorbeeld nieuwe diensten aan te kondigen, of bepaalde acties kenbaar te maken.

Verbetering van de gebruikerservaring

i-Force maakt gebruik van Google Analytics om de bezoekersactiviteit op de website te analyseren. Met deze informatie kunnen wij de structuur en invulling van de website verbeteren om te komen tot een optimale gebruikerservaring.

Verstrekken van gegevens aan derden

i-Force verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen, noch worden deze doorgegeven aan derden tenzij:

Er een wettelijke verplichting is.

Er een gerechtvaardigd belang is voor i-Force of de betrokken derde.

Dit gebeurt enkel mits het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder doorwegen.

i-Force toelating heeft ontvangen van de betrokkene.

Indien i-Force op andere wijze persoonsgegevens aan derden zou geven, dan gebeurt dit met een expliciete communicatie, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en verwerking. Waar wettelijk vereist, bekomt i-Force uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft ook steeds een mogelijkheid tot verzet (zie verder).

 

Wat betreft de internationale doorgifte van persoonsgegevens, beschermt i-Force alle persoonsgegevens conform het beschermingsniveau vereist door de Europese regelgeving.

 

Door gebruik te maken van Google Analytics, een dienst aangeboden door het in de VS gevestigde technologiebedrijf Google, worden de analysegegevens opgeslagen in de cloud. I-Force accepteerde het Google Analytics Data Processing Agreement waardoor Google Analytics als data processor voldoet aan de vereisten gestipuleerd in de GDPR. https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=en

Beveiliging

i-Force streeft er ten allen tijde naar om persoonsgegevens en privacy te beschermen. I-Force heeft voorzorgen genomen om te verzekeren dat de persoonsgegevens die worden verzameld door de website steeds veilig worden bewaard. I-Force gebruikt allerlei technische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen, zoals: beveiliging met een paswoord in overeenstemming met een strike password policy, harddisk encryptiesoftware, firewalls, antivirus, intrusie- en anomaliedetectie en toegangscontroles voor werknemers.

Rechten van de betrokkene

U kan een aantal rechten betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens uitoefenen ten aanzien van i-Force, voor zover u over die rechten beschikt onder de toepasselijke wetgeving.

U kan deze rechten uitoefenen door gebruik te maken van de contactgegevens vermeld in deze Privacy Policy. I-Force zal dergelijke verzoeken beantwoorden en al dan niet gevolg verlenen aan dergelijke verzoeken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en in principe binnen een periode van één (1) maand, eveneens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Om uw rechten uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, dient u ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen. Wij vragen u dan ook om bij voorkeur een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. De aanvraag kan gestuurd worden naar de gegevens vermeld onder punt Contactgegevens van deze Privacy Policy.

Wanneer u dit nodig acht, kan u zich eveneens richten tot of een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Belgische Privacy Commissie) ( [email protected]).

Recht op bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gesteund is op het gerechtvaardigd belang van i-Force. Indien door u bezwaar gemaakt wordt, staakt i-Force de verwerking van die persoonsgegevens tenzij i-Force dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op inzage en transparantie

U hebt het recht op (gratis) toegang tot de gegevens die uzelf betreffen en om een kopie van deze persoonsgegevens te verkrijgen. U kunt ons bovendien vragen:

 • Of wij persoonsgegevens van u verwerken;
 • Voor welke doeleinden wij die verwerken;
 • Welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken;
 • Met welke categorieën van derden wij uw persoonsgegevens delen;
 • Wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens;
 • Welke rechten u heeft.

Recht op rectifictie en gegevenswissing

U heeft als betrokkene het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen. Daarvoor kan u contact opnemen met de privacyverantwoordelijke via [email protected] .

U heeft tevens het recht om, zonder onredelijke vertraging, wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen indien en in zoverre:

 1. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden;
 2. er niet langer een rechtsgrond voorhanden is;
 3. u bezwaar maakt tegen de verwerking, en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking door i-Force;
 4. de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn; of
 5. de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op i-Force rust.

i-Force zal u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht sturen. Bij gedeeltelijke verwijdering zal i-Force eveneens toelichten waarom niet volledig aan het verzoek kon worden voldaan.

Recht op beperking van de verwerking

Ook heeft u als betrokkene het recht om van i-Force de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, indien en in zover één van de volgende elementen van toepassing is:

 1. u betwist de juistheid van de persoonsgegevens, in welk geval de verwerking beperkt wordt gedurende een periode die i-Force in staat stelt de juistheid ervan te controleren;
 2. de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 3. i-Force heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 4. u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van i-Force zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

In geval van beperking van de verwerking, mogen de gegevens wel nog opgeslagen worden door i-Force.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Voor persoonsgegevens die (i) verwerkt worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, (ii) verstrekt werden door uzelf en (iii) verwerkt worden via geautomatiseerde procédés, heeft u als betrokkene het recht om deze gegevens van i-Force te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, alsook om i-Force te verzoeken om die gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere partij, indien dit technisch mogelijk is, als u wenst over te stappen naar een andere aanbieder.

Wijzigingen

i-Force behoudt zich het recht voor om deze Privacy Policy aan te passen. Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze Policy geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring werd laatst herzien op 25/05/2018.

Contactgegevens

Een vraag of verzoek in verband met persoonsgegevens of deze Privacy Policy kan te allen tijde gericht worden aan:

i-Force cvba

BE 0479.839.402

Attn: Privacyverantwoordelijke

Vijfhuizen 6, B-9420 Erpe-Mere, Belgium

Tel: +32 (0)53 777 444

e-mail: [email protected]

intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van i-Force, waaronder die op de programmatuur, teksten, beelden en geluiden, berusten bij i-Force. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder toestemming van i-Force deze informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.