Litigation Support

Naast het feit dat onze dossiers soms de grondslag vormen voor verdere juridische stappen, wordt in het kader van juridische procedures ook actief een beroep gedaan op onze mensen.

In tal van dossiers treedt i-Force op als gerechtsdeskundige, aangesteld door een rechtbank of onderzoeksrechter.

leggen, bewaren en ontsluiten van bewijs

Bij ontslagzaken, patentinbreuken en contractdisputen staat bewijsbeslag voor zekerheid. Van data op een server of PC tot e-mails, tekeningen of boekhouding en dit zowel lokaal als in de cloud, onze computer forensische auditoren maken technisch mogelijk wat juridisch wenselijk is.

how can we help you?

Contacteer ons vrijblijvend

Zodra het verlof tot het leggen van bewijsbeslag is verleend, onderzoeken wij het te nemen beslag om ons en daarmee u zo goed mogelijk voor te bereiden.

In samenwerking met de gerechtsdeurwaarder maken wij een plan van aanpak, waarbij deze formeel de leiding heeft;

Vervolgens leggen we het digitaal beslag. Om direct toegang tot de data te verkrijgen en verwijdering de voorkomen, handelen wij altijd doortastend volgens de regels zoals opgenomen

Tenslotte kopiëren, verzegelen en overhandigen we de data aan de gerechtelijke bewaarder waarna de gerechtsdeurwaarder het proces-verbaal opstelt.