CFO Podcast over fraude!

Onze vennoot Lode Barrezeele op interview bij CFO-magazine …

Warm aanbevolen voor al wie meer wil weten over CEO-fraude en andere vormen van fraude; voor wie zicht wil krijgen op het nut van betalingsanalyses en andere mogelijkheden om fraude te ontdekken; voor wie een praktische en sprekende toelichting wil over wat mensen ertoe kan brengen fraude te plegen; voor wie eens wil stilstaan bij de impact van interne fraude op de bedrijfsleiding of misschien zelfs voor wie enkele nieuwe muzikale noten wil toevoegen aan zijn playlist !

Via deze link kan u de podcast beluisteren : https://fm.be/podcast/lode-barrezeele-expert-fraude/