EthicsAlert – Klokkenluidersrichtlijn

Op zoek naar een extern laagdrempelig, veilig en vertrouwelijk meldpunt?

EthicsAlert

biedt u een online platform met een case management tool gekoppeld aan eventuele bijkomende professionele ondersteuning indien nodig.

Als gespecialiseerd en onafhankelijk forensisch auditkantoor hebben we de afgelopen 20 jaar een unieke expertise opgebouwd met het onderzoeken van meldingen van klokkenluiders m.b.t een of andere vorm van niet integer of frauduleus gedrag.

Vanuit deze ervaring zijn we er meer dan ooit van overtuigd dat elke organisatie (1) die binnenkort aan de slag moet met de Belgische omzetting van de Europese Klokkenluidersrichtlijn dit maar beter doordacht kan doen om een echte meerwaarde te creëren voor de organisatie.

En dat gaat verder dan louter compliant zijn met de regelgeving. Het is van belang om

  1. te voorzien in een efficiënt, laagdrempelig en gebruiksvriendelijk meldsysteem
  2. met een degelijke opvolgingstool om aangekaarte meldingen op te volgen en hieruit lessen te trekken

Het platform van EthicsAlert is volledig conform met de kwaliteitseisen van de nieuwe ISO-norm inzake klokkenluiden en maakt gebruik van een versleutelingstechniek om de dialoog aan te gaan met een anonieme melder.

Lees hier meer over ons EthicsAlert platform.

(1) verplichting tot het opzetten van een intern meldingskanaal voor:

  • juridische entiteiten in de privésector van minstens 50 werknemers;
  • alle juridische entiteiten in de publieke sector, waarbij de lidstaten evenwel kunnen voorzien in een vrijstelling voor (a) gemeenten met minder dan 10.000 inwoners of minder dan 50 werknemers of (b) andere entiteiten met minder dan 50 werknemers.