Het Nederlandse Waarschuwingsregister voor de detailhandel

In Nederland is pre-employment screening meer ingeburgerd dan in ons land. Het Waarschuwingsregister voor de detailhandel in Nederland is in die zin illustratief. De detailhandel heeft een register waarbij heel wat winkel- en warenhuizen zijn aangesloten en waarin fraudeurs worden opgenomen. Het gaat om een zwarte lijst van voormalige winkelmedewerkers die ontslagen zijn wegens fraude (diefstal, verduistering, valsheid in geschrifte of oplichting). Voorwaarde voor opname in het register is dat er sprake moet zijn van bewezen fraude met ontslag tot gevolg en dat er aangifte is gedaan bij de politie. In 2021 werden op die manier 554 sollicitanten als fraudeur ‘herkend’ toen ze in een winkel solliciteerden.[1] In het coronajaar 2020 waren dit er 1046, maar toen werd het register ook vaker geraadpleegd.

[1] Retailtrends.nl, 554 fraudeurs ontmaskerd in detailhandel, 22/11/2022

Vanuit het oogpunt van een pre-employment screening lijkt ons een dergelijk register ook wenselijk in ons land (ook voor andere sectoren). Dit vergt natuurlijk eerst een wettelijke toets. In elk geval heeft het Waarschuwingsregister voor de detailhandel in Nederland de toets doorstaan van de Nederlandse Gegevensbeschermingsautoriteit. De GDPR verbiedt immers de opslag en verwerking van persoonsgegevens niet, ze regelt ze.

Klik hier voor meer informatie over de huidige mogelijkheden in het kader van pre-employment screening en onze Integrity Check – oplossing.