Pre Employment Screening

Zorg voor preventie aan de voordeur

Werknemers met verzonnen werkervaring en kwalificaties, werknemers die strafbare feiten hebben gepleegd, werknemers die misbruik maken van hun (machts)positie, werknemers die bedrijfsinformatie lekken,… kunnen uw organisatie schade berokkenen.

Organisaties die voorzien in een gedegen achtergrondonderzoek van (toekomstige) werknemers verminderen de kans op diefstal, verloop, ongekwalificeerde werknemers en problemen op de werkvloer. Om nog maar te zwijgen van het gevaar dat een rotte appel de hele mand aantast…

i-Force kan u helpen om ook uw kans op deze negatieve effecten te verminderen:

i-Force voert pre-employment screenings uit op maat van uw werknemers en dit op een onafhankelijke, gestandaardiseerde en transparante wijze. De opzet hiervan bestaat erin de betrouwbaarheid van uw sollicitant na te gaan.

Sollicitanten kunnen bewust valse informatie aanleveren of informatie achterhouden.

Bij het meedelen van de identiteit kan het al mislopen. De identiteitskaart is op zich authentiek, maar wordt door iemand anders gebruikt (een zus, een neef, iemand met fysieke gelijkenissen,…) en plots heb je iemand in dienst die niet diegene is die men beweert te zijn.

Een klassieker is een vervalst diploma, dat gemakkelijk via het internet kan aangeschaft worden. Een diploma kan je eenvoudig verifiëren door contact te nemen met de school of universiteit die het diploma heeft afgeleverd. Hiervoor is de toestemming van de kandidaat noodzakelijk. Weigert de kandidaat, dan is er mogelijks iets aan de hand. Een vals diploma aanleveren is trouwens valsheid in geschrifte en is strafbaar. Er zijn hiervan voorbeelden in de rechtspraak.  In 2019 werden vijf personen correctioneel veroordeeld voor schriftvervalsing en het gebruik van valse stukken in een fraudezaak rond vervalste getuigschriften en diploma’s. Drie van hen kregen werkstraffen opgelegd tot 120 uur, terwijl twee anderen werden veroordeeld tot twaalf maand cel, al dan niet met uitstel.[1]

[1] GVA, Tot twaalf maanden cel voor fraude met getuigschriften, 18/02/2019

Verdraaiing van de werkelijkheid kan ook bij het vermelden van een bijkomende opleiding of studie. Deze kan door de kandidaat gevolgd of niet gevolgd zijn, de kandidaat volgde de opleiding maar is nooit geslaagd geweest, … of de opleiding as such is compleet verzonnen. Concurrentie tussen kandidaten speelt zich immers vaak af op vlak van extra opleidingen of studies. Een bijkomende opleiding op een prestigieuze business school staat mooi op het cv, en de kandidaat heeft hier al gauw een stapje voor. Maar klopt dit wel? Het loont de moeite om dit te verifiëren.

Het is tevens van belang als potentiële werkgever om de werkervaring van je kandidaat nauwgezet na te gaan. Heeft de sollicitant daadwerkelijk bij firma X gewerkt? Klopt de periode wel? Komt de functie overeen zoals die beschreven is door de kandidaat? Wat is de relatie tussen de opgegeven referentie en de kandidaat? Is de persoon naar wie gerefereerd wordt een collega, een directe superior of iemand van HR? Werkt de referentie wel bij onderneming X, of is deze ook verzonnen?

Je mag niet informeren naar het ziekteverleden van je kandidaat, zijn politieke voorkeur of naar andere gevoelige informatie zoals bepaald door de GDPR. Maar een telefoontje naar een vroegere werkgever kan wel één en ander aan het licht brengen. Zo kwam het ons voor dat de werkgever de kandidaat in kwestie helemaal niet kende of beweerde deze niet te kennen (daar kunnen ook verschillende redenen voor zijn). Eenmaal ontdekten wij dat de kandidaat amper is opgedaagd bij zijn vroegere werkgever.

Tot slot zijn sociale media interessant als bijkomende informatie. Is er overeenstemming tussen het CV en het LinkedIn-profiel van betrokkene? Zijn er eigenaardigheden of blinde vlekken? Wat zijn diens uitspraken op uitspraken op Facebook, Twitter, YouTube of dergelijke meer? Is er negatieve berichtgeving in de pers omtrent de persoon in kwestie? Zo botsten wij in een lokale krant op een persartikel omtrent een strafrechtelijke veroordeling die betrokkene blijkbaar had opgelopen in het buitenland.

Met Integrity Check werd een slim digitaal instrument ontwikkeld waarbij de gegevens aangeleverd door de kandidaat op een transparante wijze worden geverifieerd.

Smart

Online platform waarop de kandidaat zelf een maximum aan info aanlevert waarop geautomatiseerde checks gebeuren

Thorough

Grondige verificatie door een team van gespecialiseerde private onderzoekers

Transparent

GDPR compliant proces met schriftelijke toestemming kandidaat

Looking for a Certified Fraud Auditor ?