Succesvol melden

De universiteit Utrecht deed in opdracht en in samenwerking met het Nederlandse Huis voor Klokkenluiders een onderzoek naar ‘Melden met succes’. Het betreft een kleinschalig, verkennend onderzoek. Desalniettemin worden op basis van de inzichten uit dit onderzoek door het Huis voor Klokkenluiders enkele succesfactoren opgelijst waar i-Force ook sterk in gelooft, waaronder: openheid en transparantie zodat het voor iedereen duidelijk is welke informatie wel of niet gedeeld kan worden en waarom (niet); deskundige en objectieve onderzoekers die tegelijk ook goedwillend en empathisch zijn, zodat de melder zich gezien, gehoord en gesteund voelt; systematische evaluatie van meldprocessen zodat er kan uit geleerd worden.

Voor meer succesfactoren die uit het onderzoek naar voor komen, zie: Succesvol melden | Integriteit bevorderen | Huisvoorklokkenluiders

Meer info over ons meldpunt EthicsAlert
Meer info over onderzoek naar aanleiding van een melding