(Vermoeden van) Fraude in uw organisatie

Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Ons onderzoek naar fraude is gestoeld op meer dan 15 jaar expertise op dit terrein en wordt steeds gebaseerd op een actieplan dat in overleg met u wordt uitgewerkt.

Er kunnen diverse onderzoeksmethoden en –technieken worden ingezet die er steeds op gericht zijn om op een efficiënte en juridisch verantwoorde manier gegevens te verzamelen, controleren, bewerken, analyseren en interpreteren. Hierbij gelden de regels van subsidiariteit en proportionaliteit: er wordt steeds het minst belastende – wat betreft de inzet van mensen en middelen – middel ingezet om de nodige informatie te bekomen.

i-Force onderzoekt de fraude in uw bedrijf met een onafhankelijk en toegewijd team van experten

Onze onderzoeksmethoden

i-Force heeft een expertise opgebouwd in de raadpleging van publiek toegankelijk nationale en internationale bronnen. Open Source Intelligence (OSINT) is vaak een eerste stap in een feitelijk onderzoek. Een dergelijk desktop-onderzoek laat immers toe gericht informatie op te zoeken en/of verifiëren m.b.t. fysieke personen, rechtspersonen, onroerende goederen en hun eventuele onderlinge relaties.

i-Force kan voor u een gericht achtergrondonderzoek uitvoeren naar een (rechts)persoon met het oog op het vergaren van relevante informatie. In het kader van een vermoeden van een belangenconflict kan het bijvoorbeeld nuttig zijn zicht te krijgen op eventuele betrokkenheid (aandeelhouder, bestuurder, zelfstandige) bij binnen- en buitenlandse vennootschappen. In andere cases kan het nuttig zijn informatie te vergaren over de financiële toestand van een bedrijf of kunnen sociale netwerksites persoonlijke gegevens en achtergrondinformatie opleveren die nuttig kunnen zijn in een onderzoek.

i-Force heeft ervaring in analyses op tal van verschillende data bronnen, gaande van analytische testen en boekhoudkundige reconciliaties tot analyse van bijvoorbeeld telefoonverkeer.

E-mail is vandaag is dé communicatiemethode bij uitstek binnen een onderneming. Gericht onderzoek helpt ons vaak tot aan het hart van de fraude

Tactisch onderzoek komt op de voorgrond wanneer de andere onderzoeksmogelijkheden zijn uitgeput. Tactische onderzoekswerkzaamheden zorgen vaak voor een doorbraak in de meest delicate materies en zijn soms een noodzakelijke aanvulling daar waar het boekenonderzoek stopt o.m. in geval van een niet-concurrentiebeding, privé-werkzaamheden tijdens de diensturen, diefstal, valse rapporteringen door handelsvertegenwoordigers, ….

i-Force heeft samenwerkingsovereenkomsten met wettelijk vergunde privé-detectives verspreid over het hele land. Op die manier kan snel en adequaat worden opgetreden. Onze bekommernis voor de geldende rechtsregels zorgt er tevens voor dat de verkregen informatie als rechtmatig bewijs kan worden gebruikt.

Looking for a Certified Fraud Auditor ?