Voorzie in een veilig meldpunt en degelijk onderzoeksprotocol

De Europese klokkenluidersrichtlijn (EU Richtlijn 2019/1937) voorziet in het verplicht opzetten van een intern meldkanaal voor organisaties met meer dan 50 medewerkers. Daarnaast moeten organisaties beschikken over een onderzoeksprotocol. De lidstaten moeten deze richtlijn tegen uiterlijk 17 december 2021 omzetten in nationale wetgeving

Het voorzien in een duidelijke, laagdrempelige meldprocedure kan een organisatie helpen in het vroegtijdig capteren van signalen met betrekking tot misstanden en integriteitsschendingen. Onder meer de rapporten van de internationale organisatie ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) op basis van hun Global Fraud Survey tonen steevast dat, ondanks de steeds geavanceerdere fraudedetectietechnieken die organisaties tot hun beschikking hebben, tips (nog steeds) de meest voorkomende manier zijn om fraude bloot te leggen. Bovendien wordt fraude sneller ontdekt in organisaties met een meldsysteem, is de schade minder en wordt er meer gemeld in organisaties met een meldsysteem (vooral in kleine organisaties).

Een daaraan gekoppeld transparant casemanagement systeem gebaseerd op vooraf bepaalde beoordelingscriteria garandeert objectiviteit en uniformiteit.

Indien een melding wordt beoordeeld als ‘verder te onderzoeken’, zorgt een onderzoeksprotocol ervoor dat er een duidelijke leidraad is om de feiten grondig en objectief te (laten) onderzoeken. i-Force heeft op basis van een jarenlange praktijkervaring expertise opgebouwd op vlak van omgaan met meldingen en het uitvoeren van interne onderzoeken.

Wij helpen u dan ook graag bij het voorzien in een veilige, vertrouwelijke en laagdrempelige meldprocedure, duidelijke beoordelingscriteria voor een melding en een degelijk onderzoeksprotocol.