Een blik over het muurtje: Huis voor Klokkenluiders adviseerde in 2022 het meest rond sociale onveiligheid

Met de huidige Belgische wetgeving dienen organisaties vanaf 250 werknemers in een intern meldkanaal te voorzien voor meldingen inzake inbreuken tegen de EU-wetgeving en sociale en fiscale fraude.

Het jaarverslag van het Huis voor Klokkenluiders (het equivalent in Nederland voor onze Federale Ombudsman, die fungeert als de bevoegde externe meldinstantie voor de private sector) toont dat de meest voorkomende misstandvermoedens waar het Huis voor Klokkenluiders werknemers in 2022 bij adviseerde, gingen over sociale onveiligheid (waaronder angstcultuur en grensoverschrijdend gedrag).

Fraudemeldingen en belangenverstrengeling zijn de daaropvolgende veel voorkomende meldingen. Deze vaststelling bevestigt het belang van een intern meldkanaal voor zowel sociale als zakelijke onregelmatigheden – breder dus dan de huidige wettelijke verplichting.

Voor een potentiële melder is het van belang om één duidelijk meldpunt te hebben waar hij terecht kan – met dan nadien een verschillende doorverwijzing voor verdere afhandeling op basis van de aard van de melding naar de juiste diensten/personen binnen de organisatie.

Als we kijken naar de actualiteit, moeten we vaststellen dat angstcultuur en grensoverschrijdend gedrag niet iets is dat eigen is aan Nederlandse organisaties en het thema meer aandacht krijgt.
Onze eigen onderzoeken leren ons trouwens ook dat het nog al eens om een combinatie gaat: een context waarin fraude gepleegd wordt, kan ook een context zijn waarin er zich problemen stellen rond sociale veiligheid.

Lees hier meer over , onze laagdrempelige, veilige en vertrouwelijke digitale meldoplossing.