Post Employment Screening

Het vertrek van een werknemer uit een bedrijf vormt in zekere zin steeds de afsluiting van een hoofdstuk. Hij levert zijn badge of sleutel in waardoor hij niet langer toegang heeft tot het bedrijf. Ook de laptop, gsm en bedrijfswagen worden netjes achtergelaten op het kantoor. Van zodra de werknemer de deur achter zich dicht trekt, laat hij ook alles van het bedrijf achter zich.

Maar: dit vertrek verloopt niet altijd zo vlekkeloos. Een werknemer kan immers, in aanloop naar zijn ontslag, overgaan tot het verzamelen van bedrijfsgegevens, om deze dan mee naar huis te nemen. Wanneer deze werknemer vervolgens aan de slag gaat in een concurrerende entiteit, kan deze ontvreemde data pijnlijke gevolgen hebben.

87%van de werknemers neemt data mee bij verlaten job

40%is ook van plan deze data te gebruiken bij nieuwe werkgever

Een onderzoek uitgevoerd in 2013 door Symantec heeft aangetoond dat de helft van de werknemers die zijn job verlaat informatie meeneemt bij zijn vertrek, en dat 40% ook van plan is om deze informatie te gebruiken bij zijn nieuwe werkgever. De meeste werknemers zijn zich er immers niet van bewust dat het meenemen van bedrijfsdata valt onder diefstal van intellectuele eigendom. Ze gaan er bijvoorbeeld onterecht van uit dat zij, wanneer zij deze documenten tijdens de werkuren hebben opgesteld, ook een eigendomsrecht hebben over de data.

Een recenter onderzoek gevoerd door Biscom in 2015 bevestigt deze resultaten. Werknemers voelen dat zij eigenaar zijn van de data en documenten die zijn opstellen bij uitvoering van hun job. 87% neemt data mee die zij zelf hebben gemaakt bij hun werkgever, en 28% neemt zelfs data die zij niet zelf hadden gemaakt.

88% van de respondenten nam strategiedocumenten en/of presentaties mee, 31% nam klantenlijsten mee en 25% nam intellectuele eigendom mee (IP).

Welke data wordt het vaakst meegenomen?

88%strategiedocumenten en/of presentaties

31%klantenlijsten

25%intellectuele eigendom

Ondanks deze cijfers onderneemt meer dan twee derde van de bedrijven geen actie om ontvreemding van intellectuele eigendom te detecteren of voorkomen.

Post Employment Screening

i-Force biedt een formule van post-employment screening aan. De computer en desgevallend de mailbox van de betrokkene wordt onderzocht naar sporen van IP theft. Dit soort screening is in eerste instantie oppervlakkig, en kan een indicatie geven of er sprake zou zijn van IP theft. Indien er aanwijzingen zijn van onregelmatigheden kan vervolgens worden geëscaleerd naar een gedetailleerder onderzoek. Deze screening biedt vele perspectieven. Het zorgt er immers niet alleen voor dat gevallen van IP theft worden gedetecteerd, maar systematische controles hebben ook een ontradend effect. Werknemers zullen zich ervan bewust worden dat ontvreemding van data niet OK is, en niet wordt getolereerd.

Looking for a certified computer forensics expert?