Proactieve Betalingsanalyses

Een fraudemechanisme dat zeer regelmatig terugkomt, betreft fraude met uitgaande betalingen. Er worden foutieve betalingen uitgevoerd door het bedrijf, zonder dat dit wordt opgemerkt. Het kan hier zowel fouten als gevolg van onoplettendheden betreffen, zoals een dubbele betaling van éénzelfde factuur, maar ook doelbewuste betalingen die door een medewerker worden uitgevoerd met het oog op persoonlijke verrijking.

Voorkomen is beter dan genezen

Een aantal aanwijzingen van lopende interne fraude zijn een lagere omzet, hogere kosten, etc. Indien deze foutieve betalingen niet worden opgemerkt door de boekhouding, financiële verantwoordelijke of interne audit, kunnen de kosten voor het bedrijf enorm oplopen, zeker wanneer je weet dat de gemiddelde fraude pas na 2 jaar wordt ontdekt.

I-Force heeft, op basis van de jarenlange ervaring opgedaan in de strijd tegen financiële fraude, een pro-actieve oplossing ontwikkeld die jouw bedrijf in staat stelt zich hier beter tegen te wapenen.

4 Stappen

Na een eerste evaluatie van het betalingsverkeer binnen uw organisatie zullen wij een adviesnota bezorgen die u in staat stelt een aantal bijkomende beheersmaatregelen te implementeren. Daarna gaan we op kwartaalbasis (of halfjaarlijks) een aantal gerichte testen uitvoeren op uw uitgaande betalingen.

Waarom Betalingsanalyse?

Experts

De betalingsanalyse wordt steeds uitgevoerd door een team van experts met jarenlange ervaring in de strijd tegen fraude

Zekerheid

Onze externe en onafhankelijke blik zorgt voor een bijkomende controlestap die voorkomt dat er ongewenste betalingen door de mazen van het net glippen

Investering

U investeert in een tool die u in staat stelt op een snelle manier onregelmatigheden te detecteren. Onze ervaring wijst uit dat fraude met betalingsverkeer een veelvoud kost van de investering in de betalingsanalyse.

Looking for a Certified Fraud Auditor ?